Medlemsinformation & priser


B L I   M E D L E M


 Vi har nu återigen öppet för nya medlemmar. Medlemskap tecknas i mån av plats.

P R I S E R

15-17 år

12 månader 1.800 kr

6 månader 1000kr

3 månader 500 kr 

18-100 år

12 månader 2600kr

6 månader 1400kr

3 månader 750kr


B E T A L N I N G


Betalning till bankgiro 5595-7112.

Mottagare är Ystads Kraftsportklubb.

Ange ditt namn, personnummer och mobilnummer som meddelande vid inbetalning.


Du får bli medlem på YKK från det året du fyller 15. Du räknas inte som medlem förrän du uthämtat tagg och undertecknat avtal.


T A G G


YKK använder sig av ett låssystem till gymmet där man måste har en giltig tagg för att komma in. Taggen får man efter inbetalning och hämtas ut i receptionen (öppettiderna till receptionen hittar du här).


Den som vill träna på YKK:s gym men saknar tagg eller giltighetstiden för taggen har gått ut, ska självmant inbetala avgiften till klubbens bankgiro. Tiden på respektive medlems tagg förlängs inte förrän medlemmen uppvisar inbetalningsbevis och legitimation för receptionisten (på samma sätt som när personen i fråga hämtade ut taggen första gången).


H U R   F Å R   J A G   M I N   T A G G ?


Medlemmen måste uppvisa en betalningsbekräftelse efter att denne har betalt in medlemsavgiften och ta med denna tillsammans med ID-kort när de hämtar ut sin tagg. Denna bekräftelse/kvitto kallas bl.a. för händelsedetalj. Detta tillvägagångssätt är till fördel för alla parter då klubben inte behöver gningen att betalningen ska komma in på kontot (vilket i värsta fall kan ta upp till en vecka) och medlemmen kan hämta ut sin tagg så fort hen betalt in.


Den som har betalt måste följa med för att hämta ut taggen om medlemmen i fråga själv har betalt. I dessa fallen måste både den som betaltmedlemsavgiften och medlemmen ta med sig ID-kort.


Har du några frågor kring medlemskapet eller träningsavgifterna så kan du kontakta ordförande, Andreas "Andy" Karlsson.


M E D L E M S F Ö R M Å N E R


Som medlem på Ystads Kraftsportklubb har du 10% rabatt hos följande företag


Salong E & V


Moströms massage


INTERSPORT


Fiske och Sportboden


Mer information om hur du som medlem går till väga för att utnyttja dina förmåner hittar du på anslagstavlan i gymmet.